Systemy HIS

Zintegrowane systemy zarządzania przeznaczone dla placówek służby zdrowia.

Szpitalny System Informacyjny to rozwiązanie zbliżone funkcjonalnie do rozwiązań klasy ERP. System taki integruje aplikacje służące bieżącemu funkcjonowaniu szpitala, stąd też naturalny jest podział na część administracyjno-menadżerską oraz kliniczną.

Jako partner Comarch SA mamy możliwość zaprezentowania Państwu kompleksowej oferty przeznaczonej dla ochrony zdrowia. W ofercie znajdują się zarówno projekty dojrzałe (gwarantujące szeroką funkcjonalność, stabilność i dostosowanie do wymagań środowiska) jak również rozwiązania oparte na najnowszych technologiach i wykorzystujące ekspercką wiedzę konsultantów Comarch i Liquid Systems.

Do pierwszej grupy można zaliczyć systemy do zarządzania częścią szarą i białą szpitali i przychodni, a do drugiej pakiet rozwiązań telemedycznych i teleradiologicznych czy przeglądarkę obrazów medycznych.

Cały ekosystem Comarch e-Zdrowie cechuje ergonomia pracy, elastyczność i otwartość. Każde kolejne zaimplementowane rozwiązanie wspiera i zwiększa funkcjonalność pozostałych.

Zapraszamy menadżerów placówek medycznych do kontaktu z nami. Z przyjemnością zaprezentujemy te rozwiązania w działaniu i omówimy z Państwem potrzeby Państwa placówek