Wśród użytkowników systemów klasy ERP powszechny staje się pogląd, że zakup systemu generuje koszty a jego wdrożenie korzyści. Niestety przekonanie to jest udziałem tylko tych firm, które wdrożenie mają już za sobą. Potencjalni użytkownicy muszą się przygotować na czekające ich niespodzianki. Aby ich uniknąć, nie wystarczy znać własne wymagania funkcjonalne w stosunku do wdrażanego produktu i ogólne zasady zarządzania projektami. Dzisiaj taką wiedzę posiadają już prawie wszyscy, a mimo to aktualną pozostaje opinia, że 80 % wdrożeń kończy się mniejszym lub większym niepowodzeniem. Udane wdrożenia różnią się od nieudanych przede wszystkim umiejętnością przewidywania i unikania licznych pułapek.

Dowiedz się więcej ...