Analiza RFM

Poznaj swoich klientów - którzy są najważniejsi, którzy wymagają interwencji.