Kompleksowa budowa sieci światłowodowych

Jesteśmy wszechstronną firmą oferującą usługi kompleksowych prac związanych z budową sieci telekomunikacyjnych, wyspecjalizowaną przede wszystkim w budowie sieci światłowodowych doziemnych oraz napowietrznych. Wykorzystujemy technologie, które sprawiają, że prace przy budowie sieci prowadzone są niezwykle sprawnie przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu wykonania. 

Obecnie zatrudniamy ok. 50 pracowników z niezbędnymi kwalifikacjami. Osoby te, to wyszkoleni specjaliści ze wszystkich płaszczyzn wykorzystywanych przy budowie sieci szerokopasmowych. W swoich szeregach posiadamy projektantów z uprawnieniami do projektowania sieci telekomunikacyjnych, kierowników budowy oraz personel terenowy z uprawnieniami do prowadzenia prac ziemnych oraz na wysokości. Nasza kadra jest rzetelna i bardzo zorganizowana z niemałym doświadczeniem pozwalającym na radzenie sobie w ciężkich warunkach terenowych. Dodatkowo cały personel posiada aktualne przeszkolenie BHP co pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa na terenie projektu. Zaprojektujemy oraz wykonamy sieć światłowodową zgodnie z Państwa oczekiwaniami. 

Jako inwestor zakończyliśmy z powodzeniem projekty budowy sieci o następujących parametrach:

 • Światłowodowa sieć FTTH wykonana w istniejącej kanalizacji teletechnicznej oraz w kanalizacji doziemnej w Międzyrzecu Podlaskim. Projekt obejmował dostęp do Internetu dla ok. 2500 odbiorców w budynkach wielorodzinnych, wartość inwestycji to ok. 3 mln złotych, budowa została zakończona w IV kw. 2015 roku.
 • Światłowodowa, doziemna sieć FTTH w technologii mikrokanalizacji. Projekt objął ok. 650 przyłączy abonenckich w 5 miejscowościach w województwie lubelskim. Wartość inwestycji to ok. 4,5 mln złotych. Inwestycja wykonana w okresie 2014 r. – 2015 r. 
 • Światłowodowa, doziemna sieć FTTH w technologii mikrokanalizacji. Projekt objął ok. 1210 przyłączy abonenckich w 15 miejscowościach w województwie lubelskim. Wartość inwestycji to ok. 8 mln złotych. Inwestycja wykonana w okresie 2014 r. – 2015 r. 
 • Światłowodowa, doziemna sieć FTTH w technologii mikrokanalizacji. Projekt objął ok. 560 przyłączy abonenckich w 5 miejscowościach w województwie lubelskim. Wartość inwestycji to ok. 3,5 mln złotych. Inwestycja wykonana w okresie 2013 r. – 2014 r. 
 • Światłowodowa, doziemna sieć FTTH w technologii mikrokanalizacji. Projekt objął 4 miejscowości w województwie lubelskim. Wartość inwestycji to ok. 10 mln złotych. Inwestycja wykonana w okresie 2014 r. – 2015 r. 

Kolejne inwestycje jakie zostały przeprowadzone z udziałem naszej kadry to:

 • VIII 2008 - V 2010: „Rozbudowa DK nr 2 Warszawa – Siedlce – Terespol na odcinku obwodnicy m. Białej Podlaskiej od km 630+519 do km 641+489” - branża teletechnika - kierownik robót.
 • IX 2009: „Przebudowa oraz zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej na drodze gminnej 01306L w Rossoszu ul. Zabaszta” - kierownik robót.
 • III - VIII 2010: „Budowa i przebudowa dróg publicznych (gminnych) wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i kanalizacji teleinformatycznej w Konstantynowie – Budowa kanalizacji teleinformatycznej” - kierownik robót.
 • III - VIII 2010: „Budowa i przebudowa dróg publicznych (gminnych) wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i kanalizacji teleinformatycznej w Konstantynowie – Likwidacja kolizji z siecią telefoniczną” - kierownik robót.
 •  VI - XII 2010: „Budowa ulic określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pn. „PÓŁNOCNA” jako 04KZ, 05KL, 06 KL, 07 KL, wraz z uzbrojeniem – usunięcie kolizji z siecią telefoniczną” - kierownik robót.
 • VIII - XI 2010: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1075l w relacji Wyczółki – Huszcza – Wisznice na odcinku Kopytnik – Wisznice ul. Rowińska – przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej” - kierownik robót.
 • VIII 2010 – XI 2011: „Budowa wewnętrznej Obwodnicy Miasta Siedlce Etap I – odcinek od ulicy Sokołowskiej do ulicy Kazimierzowskiej” - kierownik robót.
 • XI - XII 2010: „Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabla światłowodowego relacji CA Siemień – CA Działyń” - kierownik budowy.
 • II 2011 – IV 2012: „Budowa traktu światłowodowego i sieci telekomunikacyjnej dla inwestycji typu „White Zone” w gminie Korczew” - kierownik budowy.
 • V - VII 2011: „Przebudowa ulic Fabrycznej, Polnej i Zielonej w miejscowości Wisznice – Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową ulicy fabrycznej i Polnej” - kierownik robót.
 • VII 2011 - VI 2012: „Budowa ul. Żurawiej w Białej Podlaskiej na odc. od km 0+000 do km 0+268,2 oraz od km 0+299,85 do km 0+998,93 wraz z oświetleniem i przebudową infrastruktury technicznej” - branża teletechnika - kierownik robót.
 • VIII - IX 2011: „Przebudowa dróg gminnych nr: 101283L (ul. Brzozówka): 101296L (ul. Kątek, ul. Polna) w miejscowości Rossosz pow. Biała Podlaska - Przebudowa przyłączy i zabezpieczenie kolidującej sieci telefonicznej w m. Rossosz działki nr: 698; 750; 704; 762; 763.” - kierownik robót.
 • X 2011 - VII 2012: „Budowa nawierzchni jezdni ulicy Powstańców w Białej Podlaskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+842,80 wraz z likwidacją kolizji z siecią telefoniczną” - kierownik robót.
 • II 2013 - VII 2013: „Remont dworca PKP w Białej Podlaskiej – instalacja: okablowania strukturalnego, telewizji przemysłowej CCTV, wizualnej informacji podróżnych, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowego systemu ostrzegawczego” - kierownik robót.
 • II 2013 - VII 2013: „Remont dworca PKP w Międzyrzecu Podlaskim – instalacja: okablowania strukturalnego, telewizji przemysłowej CCTV, wizualnej informacji podróżnych, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowego systemu ostrzegawczego” - kierownik robót.
 • VI 2014 - IX 2014: „Budowa przyłącza telefonicznego do hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym ul. Janusza Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim” - kierownik robót.
 • X 2014 – IV 2015: „Budowa drogi do Nabrzeża Przemysłowego od strony ul. Chemików w Gdańsku” - kierownik robót.
 • II 2016: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 673, relacji Warszawa – Węgrów, na odcinku od km 20+643 (granica m. st. Warszawa) do km 41+400 (początek projektowanej obwodnicy Stanisławowa), na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki, (gminy: Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisławów) oraz powiatu Wołomin (Gmina Zielonka) województwa mazowieckiego” - branża telekomunikacyjna – kierownik robót.

Na nasze doświadczenie w latach poprzednich składają się między innymi poniższe realizacje:

 • Lata 2004 - 2006: zaplanowanie i wykonanie sieci dla MCPC IławaNET. Opisywana sieć wykonana została w technologii światłowodowej i miedzianej oraz radiowej. Wartość inwestycji to ok. 0,5 mln złotych. Obszar inwestycyjny: Iława. 
 • Lata 2007 – 2008: nadzór i wykonawstwo około 1200 przyłączy miesięcznie dla podwykonawcy TP S.A. Większość prac wykonywana była na podbudowie słupowej. Wartość inwestycji to około 1 mln złotych. Obszar inwestycyjny: Piaseczno, Konstancin, Warka, Magdalenka, Góra Kalwaria, Wólka Kosowska, Głosków, Gołków, Złotokłos, Baniocha, Zalesie Górne, Skolimów, Czersk.
 • Lata 2007 - 2008: budowa około 1500 dostępów abonenckich z zastosowaniem interfejsu radiowego sieci GSM4f w ramach Pilota Procesu i Pilota 818 dla migracji abonentów z SRDA Will Motorola. Zastosowana technologia to technologia radiowa. Obszar inwestycyjny: Radziłów, Lisowola, Budy-Kałki, Bartniki, Budy Zaklasztorne, Sade Budy, Holendry, Bieganów, Chylice Kolonia, Żabia Wola, Rzakta, Stefanów, Stefanowo, Bobrowiec, Wilcza Góra, Henryków Urocze, Wągrodno, Magdalenka, Nowa Wola, Prażmów, Góra Kalwaria, Chylice, Jackowo Dworskie, Dobrzyniec, Międzypole, Międzyleś, Piaseczno, Złotokłos, Gołków, Głosków, Uwieliny, Zalesie Górne, Zalesie Dolne. 
 • Lata 2009 - 2010: wykonanie około 6000 przyłączy abonenckich w okresie 14 miesięcy, wymiana szaf kablowych (około 50 sztuk), renowacja sieci telefonicznej w budynkach (około 200 sztuk), wciąganie kabli do kanalizacji teletechnicznej (około 50 km).  Realizacja dla podwykonawcy TP S.A. Wartość inwestycji: około 2,5 mln złotych. Obszar inwestycyjny: Warszawa i okolice. 

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów dla GDDKiA (węzeł Świdry Dobrzyce oraz Siemiatycze) oraz Orange Polska SA, zdobyte przy pracach dla podwykonawców firmy TP Teltech oraz ELMO. 

Do chwili obecnej wybudowaliśmy infrastrukturę światłowodową dla około 230 budynków wielorodzinnych. Instalacje te przeprowadzono z zachowaniem najwyższych standardów obowiązujących w branży.

Na wyposażeniu naszej spółki znajduje się cały niezbędny sprzęt oraz maszyny budowlane, które wykorzystywane są przy budowie najnowocześniejszych sieci telekomunikacyjnych w Polsce. Dysponujemy wysokiej klasy:

 • koparkami łańcuchowymi, 
 • minikoparkami,
 • kompresorami, 
 • wdmuchiwarkami światłowodowymi, 
 • urządzeniami pneumatycznymi typu kret do wykonywania przecisków, 
 • samochodami serwisowymi
 • samochodami załogowymi,
 • lawetami transportowymi,
 • wiertnicami,
 • oraz pozostałym niezbędnym sprzętem budowlanym.

Przy wykonywaniu prac związanych z budową sieci światłowodowych wykorzystujemy również niezwykle wyspecjalizowane i precyzyjne urządzenia dedykowane, takie jak mierniki mocy optycznej EXFO, spawarki światłowodowe Sumitomo czy reflektometry EXFO. Jest to sprzęt najwyższej klasy, zapewniający w rękach wyspecjalizowanej obsługi niedoścignioną jakość wykonanej sieci. 

Szczegółowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • analizę rynku nieruchomości wraz z pozyskaniem umów i zgód od firm i osób prywatnych na realizację sieci FTTH,
 • przygotowanie i analizę dokumentacji projektowych i technicznych,
 • przygotowywanie założeń i ofert budowy infrastruktur teletechnicznych,
 • przygotowywanie wycen prowadzonych prac,
 • realizację uzgodnień dokumentacji technicznej z odpowiednimi instytucjami,
 • budowę sieci światłowodowych FTTx,
 • budowę kanalizacji teletechnicznych,
 • budowę linii optotelekomunikacyjnych,
 • budowę systemów xPON,
 • umieszczanie kabli w kanalizacji teletechnicznej,
 • instalację muf i przełącznic światłowodowych,
 • wykonywanie pomiarów sieci optycznych,
 • przygotowywanie projektów budowy sieci światłowodowych wraz projektami pobocznymi,
 • spawanie i pomiar światłowodów,
 • przygotowanie do odbioru technicznego przez odpowiednie służby Państwa firmy i uruchomienie instalacji.

Dodatkowo posiadamy doświadczenie w zakresie uzgadniania dokumentacji miedzy innymi z:

 • Orange Polska S.A., 
 • GDDKiA Oddział w Lublinie, 
 • Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie, 
 • Zarządem Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim, 
 • Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim, 
 • Urzędem Miasta w Międzyrzecu Podlaskim, 
 • Urzędem Gminy w Międzyrzecu Podlaskim i Kąkolewnicy, 
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej, 
 • Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, 
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, 
 • Urzędem Wojewódzkim w Lublinie, 
 • Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie, 
 • PKP Energetyka w Siedlcach, 
 • PKP Polskie Linie Kolejowe w Siedlcach, 
 • PKP Utrzymanie w Warszawie, 
 • TK TELEKOM, 
 • PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie.

Serdecznie polecamy się Państwu do współpracy, w celu uzyskania dalszych informacji bardzo prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 516-151-887 oraz pod adresem e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..