2003

Utworzenie Liquid Systems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywickiego 2

Od początku działalności siedzibą firmy jest powojenna kamienica przy ul. Krzywickiego 2 w Warszawie. Dogodna lokalizacja w bliskości ścisłego centrum miasta i łatwy dojazd przywiązały nas do tego miejsca na dobre.