Nowe wersje Comarch ERP Altum oraz ERP Retail

Comarch udostępnił uaktualnienia Comarch ERP Altum 6.1 oraz Comarch ERP Retail 6.1 gotowe na zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług w Polsce i we Francji oraz wzbogacające system o 30 nowości funkcjonalnych.

Przypominamy, że w dniu 31.10.2013 została udostępniona wersja Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Retail oznaczona numerem 6.0, a wraz z nią 136 nowych funkcjonalności oraz zauważalna poprawa wydajności i stabilności. Jeżeli jeszcze nie zapoznali się Państwo ze zmianami w tej wersji to zachęcamy do przeczytania dokumentu.

Rok 2013 dla Comarch ERP Altum i Comarch ERP Retail był rokiem pracy nad poprawą stabilności i wydajnością systemu. Rok 2014 będzie czasem rozwoju systemu w kierunku umożliwienia pełnej obsługi holding-ów, czyli organizacji grupujących za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tych powiązaniach pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe.

Zmiany w nowej wersji związane ze zmianami w przepisach:

 • dostosowanie systemu do nowego momentu powstania obowiązku podatkowego – zasadą generalną będzie moment dokonania dostawy bądź wykonania usługi,
 • wprowadzenie zmian w zakresie prawa możliwości odliczenia podatku – prawo do odliczenia podatku będzie powiązane z datą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, a nie tylko datą wpływu,
 • dodanie możliwości wprowadzenia przyczyny korekty na kolejnych korektach dokumentów,
 • wprowadzenie konfiguracji ustalania daty sprzedaży na dokumentach handlowych (FS i PA) wygenerowanych z dokumentów magazynowych (WZ),
 • wprowadzenie obsługi nowych stawek VAT we Francji,

 Nowości Comarch ERP Altum i Comarch ERP Retail zasługujące na szczególną uwagę:

 • umożliwienie synchronizacji pracowników z Comarch ERP Optima Kadry i Płace,
 • wprowadzenie synchronizacji normatywów z Comarch ERP XL 2014.1,
 • wprowadzenie obsługi cenników autonomicznych przy współpracy z Comarch ERP XL 2014.1,
 • nowy proces: Kalkulacja ceny dla jednostki podstawowej na podstawie jednostki pomocniczej.

 W produktach współpracujących z wersją 6.1 udostępniono:

 • w Comarch ERP Mobile Sprzedaż obsługę atrybutów oraz dodawanie osób kontaktowych i adresów do kart kontrahentów,
 • we wszystko.pl rozwinięto obsługę punktów odbioru osobistego, wyszukiwarki oraz panelu sprzedawcy,
 • w Comarch ERP e-Sklep dodano nowe funkcjonalności dotyczące pozycjonowania (SEO), poszerzono integrację z wszystko.pl oraz dodano nowe metody w API, dostosowano aplikacje do obsługi klauzuli niedozwolonej UOKiK.

Źródło: Comarch SA